Hoe kan ik een MINI outdoor TIPI reserveren?

Mailen of bellen kan om te horen of je gewenste datum nog beschikbaar is!

Wat wil ik van je weten?

=> Wanneer je je feestje wil geven.

=> keuze van je thema

=> Aantal personen (per MINI tipi)

Via mail maak ik kosteloos een totaalofferte op en kan je daarna beslissen of je een feestje wil boeken.

Wil je graag je feestje boeken? Dan stuur ik je via mail alle betaalgegevens door.

Hoe gebeuren betalingen?

Via mail stuur ik je alle betaalgegevens door. Dit bedrag omvat je feestje + waarborg + eventuele extra's.

=> Het afgesproken bedrag dien je binnen 3 dagen na reservatie te betalen.

 

Enkel bij een tijdige betaling is je feestje effectief geboekt! Zo niet, vervalt je reservatie en hebben anderen de mogelijkheid om te                        reserveren.

Hoe zit het met de waarborg?

Het materiaal kan helaas stuk gaan. Dit hoeft niet altijd jouw fout te zijn. Slijtage kan hiermee natuurlijk te maken hebben, en dat reken ik uiteraard niet aan. Maar wanneer er onzorgvuldig met het gehuurde materiaal wordt omgegaan, of (per ongeluk) een ongelukje wordt dit wel in rekening gebracht. Ook wanneer er stukken ontbreken na retour of afhalen zal dit van de waarborg worden afgetrokken tenzij ik dit nog krijg.

 

=> De waarborg krijg je enkele dagen later - na inlevering van je volledig en niet beschadigd pakket pakket - weer op je rekening.

Waar kan ik een pakket ophalen/retourneren?

Je pakket zelf komen ophalen en retour brengen is GRATIS!

Ons adres: Zandvlietse dorpstraat 46 te 2040 Zandvliet.

Hiervoor heb je een ruime auto nodig.

TIP: Voorzie een lege wagen en leg je achterbank plat zo alles er vlot in kan!

Onze grote oprit met witte garagepoort maakt het makkelijk om te parkeren. Aanbellen kan aan onze poort!

Wanneer kan ik een pakket ophalen/retourneren?

=> ophalen van je pakket kan donderdag tussen 17u en 20u

=> retour op zondag tussen 12u en 16u

=> Samen spreken we een uur af voor zowel ophalen als retour

Tijdens weekdagen (vakanties) hanteren we andere ophaal en retourtijden.

OPGELET!

* Dit zijn onze VASTE ophaal/retour-tijden.

Bij een te late inlevering van het pakket wordt de waarborg geheel ingehouden!

Pakket aan huis laten leveren en/of ophalen door Slaapfeestje?

=> Het pakket laten leveren kan mits een meerprijs van 1 Euro per gereden km van Zandvliet tot leveringsadres.

we berekenen dit traject via google maps.

bijvoorbeeld =>  rijden wij 20 km tot bij jou aan 1 Euro per kilometer betaal je 20 Euro

=> Wil je dat wij je pakket ook weer ophalen?  Dan wordt de meerprijs gerekend van 1 Euro per gereden km van ophaaladres tot Slaapfeestje

bijvoorbeeld =>  20 km X 1 Euro = 20 Euro

 

Het kan zijn dat ik jullie het pakket kom brengen, maar ook mijn man, Thomas staat in voor de levering en/of het ophalen van de feestjes.

Verdere opstelling kan je zelf makkelijk doen met behulp van het bijgeleverde informatiemapje.

Zelf opstellen van je MINI ADVENTURE tipi?

Het opstellen van de tipi's is kinderspel!

In bijgeleverd informatiemapje staan stapsgewijs de instructies om je tipi in een mum van tijd op te stellen.

De matrassen kan je eerst als zetel gebruiken, daarna als bed. De dekbedden en kussens zijn al voorzien van hun overtrek. Daarna versier je het geheel met bijgeleverd decoratiepakket.

Hoeveel oppervlakte per tipi moet ik voorzien?

Eén mini tipi is 2m breed - 2m diep en de punthoogte is 2.5m. Deze tipi past dus ook perfect in een klein stadtuintje. Wil je meerdere tipi's plaatsen heb je natuurlijk een grotere tuin nodig. Je kan ze op een rijtje plaatsen, of in een cirkel, over elkaar,... wat er past in jouw ruimte.

Ook de ondergrond is belangrijk! Een vlakke ondergrond van gras. 

OPGELET! Indien wij bij het brengen ter plaatse aankomen en blijkt dat de tipi's niet in de ruimte passen, geen goede ondergrond of wegens veiligheidsredenen niet opgesteld kan worden blijft de kost van de verplaatsing voor jou. Ook de waarborg wordt ingehouden.

Spreek dus zeker op voorhand af wat wel / niet kan om teleurstelling te voorkomen.

Wat bij regenweer?

Helaas hebben we het weer in België niet altijd te kiezen... maar goed nieuws! Ook bij regenweer kan de MINI tipi nog steeds geplaatst én gebruikt worden want ze is waterdicht. Daardoor moet je feest dus niet letterlijk in het water vallen en gaan de festiviteiten door in de tipi zelf. Denk er dan wel even aan om de tipi ook binnenin netjes te houden ;-)

Toch twijfels? Voorspellen ze regen? En je wil je daarom liever een indoor feestje geven? Dan kan je je outdoor pakket ook veranderen naar een indoor pakket. Dit weten we dan graag ten laatste 3 dagen op voorhand!

Extreme weersomstandigheden?

Extreme weersomstandigheden zijn voor ons; storm - hagel - rukwinden boven 100km/u - aanhoudende stortregen (voor en na je feest)

Wat dan? Bij aangekondigde hevige rukwinden, storm, hagel of andere hevige weersvoorspellingen wordt wegens veiligheid de MINI ADVENTURE tipi NIET verhuurd. Wanneer door deze reden(en) je feest niet kan doorgaan kan je kiezen om het volledige bedrag terug te ontvangen OF we een andere datum prikken voor je feestje OF te veranderen in een indoor pakket.

Dit kan natuurlijk voor teleurstelling zorgen maar de veiligheid van onze feestneuzen gaat voor!

Nog een vraag?

Hierboven niet gevonden wat je wil weten?  Vragen staat vrij!

Je kan me zowel telefonisch bereiken (GSM; 0486.13.04.61) als een  mail  sturen.

Die vervelende kleine lettertjes toch...

Algemene voorwaarden;

Ø Art 1: Per gehuurd pakket wordt een waarborg van 50 euro gevraagd. Deze wordt na gebruik terugbetaald, tenzij het opgehaald pakket onvolledig of beschadigd is, m.u.v. schade veroorzaakt door slijtage. Enkel de waarde van het herstel of de heraankoop zal worden ingehouden.

 

Ø Art 2: De MINI ADVENTURE tipi mag enkel gebruikt worden voor het afgesproken evenement, ook al is deze langer in het bezit van de huurder.

Ø Art 3: Het pakket wordt op het afgesproken tijdstip geleverd/opgehaald. Deze data worden op voorhand afgesproken. Indien de (ver)huurder op dat moment verhinderd is, wordt de tegenpartij onmiddellijk verwittigd, hetzij telefonisch, via email of per sms.

Ø Art 4: De waarborg en het afgesproken bedrag wordt uiterlijk 3 dagen na overeenkomst betaald via overschrijving. Wanneer dit niet het geval is zal dit als een annulatie gezien worden.

 

Ø Art 5: Bij annulatie van een feest wordt de waarborg van 50 euro ingehouden. Enkel bij annulatie door onvoorziene omstandigheden, ongeval, overlijden, ziekte, …. kan overeengekomen worden het volledige bedrag terug te betalen. Daar heb ik graag een bewijs van. (doktersbriefje, ...)

 

Ø Art 6: De waarborg wordt na het afhalen en nakijken van alle materiaal enkele dagen na het feest teruggestort op de rekening van de huurder. Tenzij het pakket onvolledig is of beschadigd is.

 

Ø Art 7: Enkel het verkleed en spelmateriaal is geschikt voor spelen. De versiering/verlichting wordt gebruikt om te decoreren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van het materiaal.

Ø Art 8: Eens de tipi geplaatst is blijft deze op de plaats staan waar ze is opgesteld, deze mag men niet verzetten. Indien er schade wordt aangebracht door deze handeling wordt de schade betaald door de huurder. Indien nodig wordt de heraankoop van een nieuwe tipi gefactureerd..

 

Ø Art 9: Eventuele schade aan de tipi en/of ander materiaal wordt steeds gemeld bij ophaling/retour om discussies nadien te vermijden. Samen komen we tot een oplossing.

Ø Art 10: bij eventuele schade van slaap- en decoratiemateriaal wordt de herstelling of heraankoop aangerekend en wordt dat bedrag afgetrokken van de waarborg of indien nodig nog gefactureerd.

 

Ø Art 11: komen wij aan op je locatie en kunnen wij door gebrek aan ruimte of ernstige veiligheidsredenen de tent niet plaatsen, en dus je feest niet kan doorgaan,  krijg je het bedrag van het feest terug. De vervoerskosten worden wél aangerekend als ook de waarborg wordt ingehouden. (Uitgezonderd weersomstandigheden!)

Ø Art 12: Ernstige weersomstandigheden: Wanneer het feest door deze reden niet laten doorgaan kan je kiezen of je het volledige bedrag terug ontvangt OF we een andere datum prikken voor je geplande feestje. VEILIGHEID gaat voor! => aangekondigde storm-hagel-rukwinden-langdurige/aanhoudende regen.

Ø Art 13: Schoenen worden uitgedaan in de tipi, pantoffels, slippers mogen gebruikt worden.

Ø Art 14: Het slaapmateriaal + bedjes/zetel wordt gebruikt in de tent en niet buiten. Onze tafeltjes zijn wél geschikt om buiten te gebruiken, dus picknicken kan in open lucht.

Ø Art 15: Om veiligheidsredenen en brandgevaar is het gebruik van een echt kampvuur of kaarsen in en rond de MINI ADVENTURE tent verboden.  Bij rook/brandschade wordt de heraankoop van een nieuwe tent aangerekend.

Ø Art 17: Bij ernstige schade van tipi/materiaal, … die aangebracht is door verkeerd gebruik, onvoorzichtigheid, … en onze waarborg van 50 Euro waarborg voldoet niet wordt de schade berekend en achteraf gefactureerd. (Uitgezonderd slijtage)

Ø Art 18: Bij betaling  ga je akkoord met alle voorwaarden hierboven en hieronder opgesomd.

Bijkomende COVID-19 maatregelen!           

                         

=>Deze gelden vanaf 1 januari 2021

Ø Art 19: Het huren van een slaappakket is op eigen verantwoordelijkheid. Slaapfeestje kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de regels overtreden worden noch verantwoordelijk gesteld worden voor veroorzaakte besmettingen. Wij raden ten zeerste aan om de slaappakketten in je 'bubbel' en/of dus enkel met je knuffelcontact te gebruiken. 

Ø Art 20: Het is niet mogelijk geboekte slaappakketten te annuleren, noch te verzetten, tenzij de maatregelen verstrengen, verhuur van materiaal niet meer is toegelaten en of verplaatsing van afhaal/retour is verboden.  

Ø Art 21: Verzetten kan enkel wegens ziekte van de feestneus zelf of een besmetting COVID-19 van een inwonend familielid tijdens de periode van je huurmoment en wanneer de 'feestneus' in preventieve quarantaine moet. Dit wordt aangetoond met doktersbewijs.

Wat wil dit concreet zeggen?

Als we kijken naar de huidige corona maatregelen die van toepassing zijn mogen er momenteel geen feestjes in grote aantallen doorgaan. Wij verhuren dus mini-tipi pakketjes voor binnen het gezin of je bubbel. Uiteraard kunnen wij geen controle uitvoeren wie er effectief komt of wie je uitnodigt. Wie nu reserveert/boekt is bekend met de huidige COVID-19 regels en wij gaan er van uit dat je reserveert voor je bubbel of je gezin. Dus ga ik er ook van uit dat diezelfde bubbel blijft ook bij het verstrengen van de maatregelen. Indien verhuur voor je eigen bubbel mag, kan je geboekte pakket dus doorgaan. Als de regels strenger worden en verhuur niet meer mag of we geen essentiële verplaatsingen mogen doen is dit uiteraard een annulatie waardig! 

INFO MINI TIPI