top of page

Algemene voorwaarden indoor tipi's:

Ø Art 1: Per gehuurd pakket wordt een waarborg gevraagd. Dit bedrag wordt na gebruik van het huurmateriaal terugbetaald via bankoverschrijving, tenzij het teruggegeven pakket onvolledig of beschadigd is, m.u.v. schade veroorzaakt door slijtage. De waarde van het herstel of de heraankoop zal ingehouden worden van de waarborg. Ook de eventuele extra verzendkosten van dat item.

 

Ø Art 2: Het gehuurde pakket mag enkel gebruikt worden voor het afgesproken evenement, dus 1, en eigen feestje, ook al zijn de goederen langer in het bezit van de huurder.

Ø Art 3: Bij reservering van een feestje geef je het aantal gewenste tipi's op. Nadien worden er geen wijzigingen meer aangebracht aan het totale aantal. Eventuele wijzigingen van extra's bij het pakket worden minstens 24u op voorhand vermeld. Bij afhaling/bezorging worden er geen wijzigingen meer aangebracht.

Ø Art 4: Al het materiaal dat toebehoort aan Slaapfeestje wordt netjes en volledig retour gebracht op het afgesproken tijdstip. Het linnen hoeft niet gewassen te worden.

 

Ø Art 5: Het pakket wordt op het afgesproken tijdstip opgehaald door de klant of door ons geleverd. Deze data worden op voorhand afgesproken. Indien de (ver)huurder op dat moment verhinderd is, wordt de tegenpartij onmiddellijk verwittigd, hetzij telefonisch, via email of per sms.

Ø Art 6: Bij een te late inlevering van een pakket dan afgesproken wordt de volledige waarborg ingehouden.

 

Ø Art 7: De waarborg en het afgesproken bedrag  van je feestje wordt uiterlijk 3 dagen na overeenkomst betaald via overschrijving. Wanneer dit niet het geval is zal dit als een annulatie gezien worden en hebben anderen de kans een feestje op die datum te reserveren.

 

Ø Art 8: Bij annulatie van een feest wordt de waarborg ingehouden. Enkel bij annulatie door onvoorziene omstandigheden, ongeval, overlijden (1e graad), ziekte, …. kan overeengekomen worden het volledige bedrag terug te betalen. Daar heb ik graag een bewijs van. (doktersbriefje, overlijdingsakte,...)

Is het pakket al in het bezit is van de huurder kan er geen annulatie meer plaatsvinden.

Ø Art 9: De waarborg wordt na het terugbrengen en nakijken van alle materiaal binnen enkele dagen teruggestort op de rekening van de huurder. Tenzij het pakket onvolledig is of beschadigd is. De klant wordt daarvan op de hoogte gesteld.

Ø Art 10: Enkel het verkleed en spelmateriaal is geschikt voor spelen. De versiering/verlichting wordt gebruikt om te decoreren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van het materiaal en ongevallen.

Ø Art 11: Het huurmateriaal mag niet gebruikt worden in een ruimte waar gerookt, gefrituurd of gegourmet wordt. Komen wij na het retour brengen van ons materiaal geurhinder tegen zal de waarborg geheel worden ingehouden.

Ø Art 12: Prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW en exclusief vervoerskosten.

Ø Art 13: Komen wij na retour onvoorziene kosten tegen dat de waarborg niet voldoende dekt, betaalt de huurder ons het verschil terug binnen de 5 dagen na schriftelijke melding. Zo niet, kan er een gerechtsdeurwaarder worden aangesteld om alsnog het overige bedrag te innen.

Ø Art 14: Bij betaling van een feest ga je akkoord met alle voorwaarden hierboven en hieronder opgesomd.

Algemene voorwaarden MAXI adventure tipi;

Ø Art 1: Per gehuurd pakket wordt een waarborg gevraagd. Deze wordt na gebruik terugbetaald, tenzij het opgehaald pakket onvolledig of beschadigd is, m.u.v. schade veroorzaakt door slijtage. Enkel de waarde van het herstel of de heraankoop zal worden ingehouden.

 

Ø Art 2: De ADVENTURE tipi mag enkel gebruikt worden voor het afgesproken evenement, ook al is deze langer in het bezit van de huurder.

Ø Art 3: De tent wordt op het afgesproken tijdstip geleverd/opgehaald. Deze data worden op voorhand afgesproken. Indien de (ver)huurder op dat moment verhinderd is, wordt de tegenpartij onmiddellijk verwittigd, hetzij telefonisch, via email of per sms.

Ø Art 4: De waarborg en het afgesproken bedrag wordt uiterlijk 3 dagen na overeenkomst betaald via overschrijving. Wanneer dit niet het geval is zal dit als een annulatie gezien worden.

 

Ø Art 5: Bij annulatie van een feest wordt de waarborg ingehouden. Enkel bij annulatie door onvoorziene omstandigheden, ongeval, overlijden, ziekte, …. kan overeengekomen worden het volledige bedrag terug te betalen. Daar heb ik graag een bewijs van. (doktersbriefje, ...)

Er kan geen annulatie meer plaatsvinden indien de tipi reeds is geleverd en opgesteld.

 

Ø Art 6: De waarborg wordt na het ophalen en thuis nakijken van alle materiaal enkele dagen na het feest teruggestort op de rekening van de huurder. Tenzij het pakket onvolledig is of beschadigd is.

Ø Art 7: Enkel het verkleed en spelmateriaal is geschikt voor spelen. De versiering/verlichting wordt gebruikt om te decoreren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van het materiaal.

Ø Art 8: De tent blijft op de plaats staan waar ze is opgesteld, deze mag men niet verzetten. Indien er schade wordt aangebracht door deze handeling wordt de schade betaald door de huurder. Indien nodig wordt de heraankoop van een nieuwe tent gefactureerd.

 

Ø Art 9: Na opstelling van de tent overlopen huurder en verhuurder de voorwaarden en afspraken en kijken op dat ogenblik of alle materiaal aanwezig en in orde is.

 

Ø Art 10: Eventuele schade aan de tent en/of ander materiaal wordt steeds gemeld bij ophaling om discussies nadien te vermijden. Samen komen we tot een oplossing. Komen wij thuis en merken wij nadien iets dat onvolledig of stuk is, zal de klant hier verantwoordelijk voor worden gesteld.

Ø Art 11: bij eventuele schade van slaap- en decoratiemateriaal wordt de herstelling of heraankoop aangerekend en wordt dat bedrag afgetrokken van de waarborg of indien nodig nog achteraf gefactureerd.

 

Ø Art 12: komen wij aan op je locatie en kunnen wij door gebrek aan ruimte of ernstige veiligheidsredenen de tent niet plaatsen, en dus je feest niet kan doorgaan,  krijg je het bedrag van het feest terug. De vervoerskosten worden wél aangerekend als ook de waarborg wordt ingehouden. (Uitgezonderd weersomstandigheden!)

Ø Art 13: Ernstige weersomstandigheden: Wanneer het feest door deze reden niet laten doorgaan kan je kiezen of je het volledige bedrag terug ontvangt OF we een andere datum prikken voor je geplande feestje. VEILIGHEID gaat voor! => aangekondigde storm-hagel-rukwinden-langdurige/aanhoudende regen.

Ø Art 14: Schoenen worden uitgedaan in de tent, pantoffels, slippers mogen gebruikt worden, geen dieren toegelaten!

Ø Art 15: Het slaapmateriaal + bedjes/zetel wordt gebruikt in de tent en niet buiten. Onze tafeltjes zijn wél geschikt om buiten te gebruiken, dus picknicken kan in open lucht.

Ø Art 16: Om veiligheidsredenen en brandgevaar is het gebruik van een echt kampvuur of kaarsen in en rond de ADVENTURE tent verboden.  Bij rook/brandschade wordt de heraankoop van een nieuwe tent aangerekend.

Ø Art 17: Bij ernstige schade van tent/materiaal, … die aangebracht is door verkeerd gebruik, onvoorzichtigheid, … en onze waarborg van 50 Euro waarborg voldoet niet wordt de schade berekend en achteraf gefactureerd. (Uitgezonderd slijtage)

Hier kan er een gerechtsdeurwaarder worden aangesteld om alsnog het overige bedrag te innen.

Ø Art 18: Bij betaling  ga je akkoord met alle voorwaarden hierboven en hieronder opgesomd.

Algemene voorwaarden MINI adventure tipi;

Ø Art 1: Per gehuurd pakket wordt een waarborg gevraagd. Deze wordt na gebruik terugbetaald, tenzij het opgehaald pakket onvolledig of beschadigd is, m.u.v. schade veroorzaakt door slijtage. Enkel de waarde van het herstel of de heraankoop zal worden ingehouden.

 

Ø Art 2: De MINI ADVENTURE tipi mag enkel gebruikt worden voor het afgesproken evenement, ook al is deze langer in het bezit van de huurder.

Ø Art 3: Het pakket wordt op het afgesproken tijdstip geleverd/opgehaald/retour. Deze data worden op voorhand afgesproken. Indien de (ver)huurder op dat moment verhinderd is, wordt de tegenpartij onmiddellijk verwittigd, hetzij telefonisch, via email of per sms.

Ø Art 4: De waarborg en het afgesproken bedrag wordt uiterlijk 3 dagen na overeenkomst betaald via overschrijving. Wanneer dit niet het geval is zal dit als een annulatie gezien worden.

 

Ø Art 5: Bij annulatie van een feest wordt de waarborg ingehouden. Enkel bij annulatie door onvoorziene omstandigheden, ongeval, overlijden, ziekte, …. kan overeengekomen worden het volledige bedrag terug te betalen. Daar heb ik graag een bewijs van. (doktersbriefje, ...)

Na het ophalen van het pakket of levering kan geen annulatie meer plaatsvonden.

Ø Art 6: De waarborg wordt na het afhalen/retour en thuis nakijken van alle materiaal enkele dagen na het feest teruggestort op de rekening van de huurder. Tenzij het pakket onvolledig is of beschadigd is.

Ø Art 7: Enkel het verkleed en spelmateriaal is geschikt voor spelen. De versiering/verlichting wordt gebruikt om te decoreren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van het materiaal.

Ø Art 8: Eens de tipi geplaatst is blijft deze op de plaats staan waar ze is opgesteld, deze mag men niet verzetten. Indien er schade wordt aangebracht door deze handeling wordt de schade betaald door de huurder. Indien nodig wordt de heraankoop van een nieuwe tipi gefactureerd..

 

Ø Art 9: Eventuele schade aan de tipi en/of ander materiaal wordt steeds gemeld bij ophaling/retour om discussies nadien te vermijden. Samen komen we tot een oplossing. Wordt de schade pas na thuiskomst ontdekt, is de huurder hier verantwoordelijk voor.

Ø Art 10: bij eventuele schade van slaap- en decoratiemateriaal wordt de herstelling of heraankoop aangerekend en wordt dat bedrag afgetrokken van de waarborg of indien nodig nog gefactureerd.

Ø Art 11: komen wij aan op je locatie en kunnen wij door gebrek aan ruimte of ernstige veiligheidsredenen de tent niet plaatsen, en dus je feest niet kan doorgaan,  krijg je het bedrag van het feest terug. De vervoerskosten worden wél aangerekend als ook de waarborg wordt ingehouden. (Uitgezonderd weersomstandigheden!)

Ø Art 12: Ernstige weersomstandigheden: Wanneer het feest door deze reden niet laten doorgaan kan je kiezen of je het volledige bedrag terug ontvangt OF we een andere datum prikken voor je geplande feestje. VEILIGHEID gaat voor! => aangekondigde storm-hagel-rukwinden-langdurige/aanhoudende regen.

Ø Art 13: Schoenen worden uitgedaan in de tipi, pantoffels, slippers mogen gebruikt worden.

Ø Art 14: Het slaapmateriaal + bedjes/zetel wordt gebruikt in de tent en niet buiten. Onze tafeltjes zijn wél geschikt om buiten te gebruiken, dus picknicken kan in open lucht.

Ø Art 15: Om veiligheidsredenen en brandgevaar is het gebruik van een echt kampvuur of kaarsen in en rond de MINI ADVENTURE tent verboden.  Bij rook/brandschade wordt de heraankoop van een nieuwe tent aangerekend.

Ø Art 17: Bij ernstige schade van tipi/materiaal, … die aangebracht is door verkeerd gebruik, onvoorzichtigheid, … en onze waarborg van 50 Euro waarborg voldoet niet wordt de schade berekend en achteraf gefactureerd. (Uitgezonderd slijtage) 

Hier kan er een gerechtsdeurwaarder worden aangesteld om alsnog het overige bedrag te innen.

Ø Art 18: Bij betaling  ga je akkoord met alle voorwaarden hierboven en hieronder opgesomd.

 

bottom of page