top of page

Alle rechten voorbehouden

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden bij Slaapfeestje. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Slaapfeestje. Ook het gebruik van merk- en productnamen op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

OPGELET!

Bij gebruik van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van teksten van onze website, zullen wij bij overtreding eerst zelf contact opnemen en bij het niet aanpassen van gegevens daarna altijd juridische stappen ondernemen.

bottom of page